Vetëm në Dubai do të gjeni një klinikë të tillë dentare mbretërore …

Klinika dentare e Dr Michael ndodhet në Dubai dhe është e pajisur me zhvillimet e fundit teknologjike të ambjentit. Stafi trajnohet vazhdimisht dhe të mbulon të gjitha specialitetet e dhëmbëve.